головна » статті

Бердянський районний центр зайнятості інформує. Нове в законодавстві. Отримати ваучер — скористатися шансом

22.07.2013

Інформація для роботодавців, зайнятого та незайнятого населення Бердянського району

Бердянський районний центр зайнятості повідомляє, що згідно з новим Законом України «Про зайнятість населення» ст. 30 передбачено видачу ваучерів територіальними органами Державної служби зайнятості України особам старше 45 років (не тільки безробітним, а й зайнятому населенню), страховий стаж яких становить не менше 15 років.

4 квітня 2013 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримки конкурентоспроможності людини на ринку праці» від 20 березня 2013 № 207, за-тверджено Перелік професій, спеціальностей і напрямів підвищення кваліфікації, за якими може бути виданий ваучер.

Право на одноразове отримання ваучера мають особи старше 45 років до досягнення ними пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Дія Порядку не поширюється на:

- осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;

- осіб, які проходили протягом останніх п’яти років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

- зареєстрованих безробітних, які виявили бажання пройти професійне навчання за напрямом територіального органу державної служби зайнятості.

На підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями відповідно до пріоритетних видів економічної діяльності, отримання освіти на базі вже отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня. Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на здійснення діяльності з надання освітніх послуг, свідоцт-во про атестацію або сертифікат про акредитацію за затвердженим цією постановою Переліком професій.

Громадянин самостійно визначає професію (спеціальність), напрямок підвищення кваліфікації із затвердженого Переліку, а також форму і місце навчання.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості нав-чання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначений законом на момент прийняття рішення про його видачу (на даний момент - 11470 гривень). У разі, коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, громадянин або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання. Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного со-ціального страхування України на випадок безробіття в межах видатків, передбачених на ці цілі у бюджеті Фонду на відповідний рік.

Більш детальну інформацію про порядок та умови видачі ваучера можна безкоштовно отримати в районних центрах зайнятості за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання. Звертатися до спеціаліста з навчання Бердянського районного центру зайнятості.

Сьогодні Бердянський районний центр зайнятості організовує групи на навчання по ваучерах за напрямами підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за професією тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва категорії А1, А2, В1, слюсар з ремонту тракторів, автомобілів, електрогазозварник та іншими за вимогою бажаючих.

Форма навчання: денна, вечірня, дистанційна.

Термін навчання: від 2 до 6 місяців.

Оплата навчання буде здійснена Бердянським районним центром зайнятості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Хочеться наголосити, що вперше за допомогою районного центру зайнятості можна навчатися без звільнення з підприємства дорослому населенню.

Навчання планується в нав-чальних закладах району та міста з першого вересня 2013 року.

Телефони для довідок: 34001, 47170.

Звертатися за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 14-а.

М. Чепурна, директор Бердянського районного центру зайнятості

ОтменитьДобавить комментарий

Реклама