головна » статті

Дозвіл батьків на виїзд дитини за кордон, або Окремі питання перетинання громадянами України державного кордону України

02.08.2019

Літо, як відомо, найкраща пора року для відпочинку. Якщо ви вирішили відпочити сім’єю  за кордоном чи відправити свою дитину на відпочинок, варто знати наступне.

Громадянин України має право вільно виїхати за межі України, крім випадків, передбачених цим Законом, та в’їхати в Україну. На громадян України, які звернулися з клопотанням про виїзд з України, поширюються усі положення чинного законодавства, вони користуються всіма правами і несуть встановлені законом обов’язки. За громадянами України зберігаються на її території ВСЕ майно, кошти, цінні папери та інші цінності, що належать їм на праві приватної власності на території України. Будь-яке обмеження їх громадянських, політичних, соціальних, економічних та інших прав не допускається. Порядок в’їзду до іноземної держави регулюється законодавством відповідної держави. Громадянин України ні за яких підстав не може бути  обмежений у праві на в’їзд в Україну (стаття 1 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»).

У відповідності до цивільного законодавства фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою ОБОХ батьків (усиновлювачів), піклувальників або в їхньому супроводі, або в супроводі осіб, які уповноважені ними, крім випадків, передбачених законом (частина 3 статті 313 Цивільного кодексу України).

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну, є:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;  дипломатичний паспорт України;  службовий паспорт України;  посвідчення особи моряка;  посвідчення члена екіпажу;  посвідчення особи на повернення в Україну (дає право на в’їзд в Україну).

 У   передбачених  міжнародними  договорами  України  випадках замість  документів,  зазначених у частині першій цієї статті, для виїзду  з України і в’їзду в Україну можуть використовуватися інші документи.

Необхідно звернути увагу, що проїзний документ дитини не видається з 1 квітня 2015 року та, відповідно, не вносяться відомості про дітей до паспортів батьків. У такому випадку неповнолітні діти, відомості про яких внесені до одного з батьків, мають право перетинати державний кордон України за цим документом до закінчення терміну його дії.

Перетинання громадянами України державного  кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред’явлення одного з  документів, зазначених у статті  2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

Правила перетинання державного кордону України  громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 р. № 57, визначають  порядок перетинання громадянами України державного кордону.

Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій конкретній державі. Тобто нотаріально посвідчена заява від батьків на виїзд дитини за кордон повинна бути на кожну окрему поїздку.

Так, виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, здійснюється  за  згодою  обох  батьків  (усиновлювачів)  (далі – батьки)  та  в  їх  супроводі  або в супроводі осіб, уповноважених ними,  які  на  момент виїзду з України досягли 18-річного віку, у тому  числі в супроводі членів екіпажу повітряного судна, на якому вони прямують.

Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою (заявою) другого з батьків із зазначенням у ній  держави прямування та  відповідного часового проміжку перебування у  цій  державі,  якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску.

Також законодавець визначив випадки, коли виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в с-проводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, а саме:

- якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;

- якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;

- у разі пред’явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій: свідоцтва про смерть другого з батьків; рішення суду про позбавлення  батьківських прав  другого з батьків; рішення суду   про   визнання  другого з батьків безвісно відсутнім; рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним; рішення суду  про  надання  дозволу на  виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків; довідки про народження дитини,  виданої  відділом  реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно  до  частини  першої статті 135 Сімейного кодексу України, яка регламентує порядок здійснення запису про батька дитини, якщо батьківство, не встановлене (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері); довідки про наявність  заборгованості  із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці,  виданої органом державної  виконавчої служби, приватним виконавцем;  свідоцтва   про народження дитини, виданого  компетентним органом іноземної держави, що  не містить відомостей про батька дитини,  легалізованого  або  засвідченого  апостилем, а також без будь-якого додаткового   засвідчення  у  випадках,  передбачених міжнародним  договором  України. 

Крім того, виїзд з України громадян,  які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою (заявою), здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця під час пред’явлення рішення суду або органу опіки та  піклування (районної,  районної у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу  міської, районної у місті (у разі  його утворення), сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади) або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав, у якому визначено (підтверджено) місце проживання дитини з одним  із  батьків,  який  має  намір  виїзду  з  дитиною або який уповноважив на це нотаріально посвідченою згодою інших осіб.

Також без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється у разі тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця та більше дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на захворювання, передбачені частиною п’ятою статті 157 Сімейного кодексу України, під час пред’явлення таких документів або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав:

  довідки, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем, про наявність заборгованості із сплати аліментів (у разі коли сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за три місяці);

  документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ (у разі коли сума заборгованості по аліментах становить понад три місяці, але не більше чотирьох місяців).

Якщо в осіб виникають ситуації та такі громадяни потребують додаткової інформації, то ми завжди рекомендуємо за додатковою інформацією звертатися на гарячу лінію Державної прикордонної служби України:

0 800 218 808 – багатоканальний номер (для безкоштовних дзвінків з мережі фіксованого та мобільного зв’язку на території України);

+38(044)527-63-63 – міський номер (для дзвінків із України та із-за кордону);

1598 – багатоканальний номер (для безкоштовних дзвінків на території України).

Вєроніка Градова, приватний нотаріус Бердянського міського  нотаріального округу 

ОтменитьДобавить комментарий

Реклама