головна » статті

Криза — не привід для зволікання

24.03.2014

У зв’язку з політичною кризою, яка сталася останнім часом у нашій країні, ми поцікавилися, як сьогодні працює “Соцстрах” (повна назва Бердянська міська виконавча дирекція Запорізького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності). З цим питанням ми звернулися до керівника дирекції Анатолія Харченка.

 

 — Незважаючи на ситуацію в країні, – розповів Анатолій Йосипович, – Фонд працює у штатному режимі, щоб застраховані особи могли своєчасно та у повному обсязі отримувати соціальні послуги за рахунок коштів Фонду. Заяви-розрахунки на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та одноразової допомоги на поховання приймаються щоденно, проте на даний час (на мій погляд, з об’єктивних причин) існує невелика затримка по фінансуванню цих ви-плат, але, впевнений, це тимчасово.

— Що Ви можете порекомендувати колективам підприємств для най-швидшого розгляду документів на отримання соціальних послуг?

— На кожному підпри-ємстві (організації) повинна бути створена комісія або обрано уповноваженого із соціального страхування, які розглядають правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг та приймають рішення щодо надання їх або відмови.

Для запобігання звернень, скарг громадян щодо несвоєчасності виплати матеріального забезпечення Бердянською дирекцією Фонду було рекомендовано окремим організаціям бюджетної сфери створити робочі групи центральної комісії із соціального страхування з метою виконання оперативної роботи щодо призначення матеріального забезпечення. Створення таких робочих груп забезпечило прискорення процедури оформлення документів для матеріального забезпечення застрахованих осіб.

Комісії із соціального страхування повинні здійснювати постійний контроль за своєчасністю надання заяв-розрахунків про нараховані за-страхованим особам суми матеріального забезпечення, рекомендовано надавати їх не рідше двох разів на місяць. Нагадуємо про необхідність легітимності (правомочності) дій комісії із соціального страхування. А саме – у випадках закінчення строку повноважень або звільнення члена комісії необхідно провести відповідні зміни.

— Які соціальні послуги надає ваш Фонд?

— За рахунок коштів Фонду соціального страхування застраховані особи та члени їх сімей отримують, зокрема, оплату путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми, у тому числі при-дбання дитячих новорічних подарунків.

Бердянська міська виконавча дирекція щоквартально отримує в достатній кількості путівки на санаторно-курортне лікування за-страхованих осіб та членів їх сімей за всіма профілями лікування. Комісії із соціального страхування підпри-ємств, організацій повинні забезпечити гласність, довести інформацію до працівників своїх підприємств щодо можливості їх оздоровлення по путівках у санаторно-курорт-них закладах

— Яким чином?

— Для отримання путівок на санаторно-курортне лікування страхувальникам необхідно своєчасно подавати до міської виконавчої дирекції заявки встановленої форми та щоквартально отримувати путівки. Комісія із соціального страхування приймає рішення про виділення путівки застрахованій особі на основі заяви та довідки
Ф 070 про необхідність санаторно-курортного лікування. Путівки застрахованим особам видаються з частковою оплатою їх вартості. На жаль, не всі голови комісій із со-ціального страхування сумлінно як у місті, так і в районі ставляться до своїх обов’язків, не надають заявок до міської виконавчої дирекції, не отримують путівки для оздоровлення своїх працівників.

Одночасно для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності підприємства подають заяви-розрахунки на фінансування на сотні тисяч гривень, що свідчить про високий рівень захворюваності. Вважаю, що керівникам підприємств необхідно звернути увагу на таку ситуацію в колективах та вживати заходи щодо забезпечення умов для оздоровлення своїх працівників.

— А скільки путівок виділив Фонд минулого року?

— У 2013 році застрахованим особам та членам їх сімей видано 627 путівок на суму 3 млн. 534 тис. грн.

— А що в планах на цей рік?

— У 2014 році плануємо оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду по путівках, придбаних за повну вартість за рахунок коштів Фонду та часткового фінансування громадянами. У зв’язку з цим комісіям із со-ціального страхування під-приємств та організацій необхідно своєчасно подавати заявки до виконавчої дирекції. Відповідно до прийнятої постанови правлінням Фонду на 2014 рік затверджені граничні норми витрат на часткове фінансування (з розрахунку в середньому на оздоровчу зміну – не більше 43 грн. на один людино-день).

Путівки до дитячих закладів оздоровлення, які при-дбані за рахунок коштів Фонду за повну вартість, видаються застрахованим особам з частковою оплатою їх вартості. Комісіям із соціального страхування необхідно приймати рішення для оздоровлення в першу чергу дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей. У 2013 р. за рахунок коштів Фонду оздоровлено 462 дитини на суму 1 млн. 42 тис. грн.

За рахунок коштів Фонду щорічно страхувальникам видаються дитячі новорічні подарунки. Комісіям із со-ціального страхування необхідно розпочати роботу по складанню списків дітей для отримання новорічних подарунків у грудні 2014 року. У 2013 році за рахунок коштів Фонду страхувальникам видано 8150 штук подарунків на суму 195,4 тис. грн.

— Як здійснюється контроль за використанням коштів Фонду?

— Відповідно до статті 28 Закону України від 18.01.2001 р. № 2240-III “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням ” із змінами та доповненнями Фонд має право здійснювати перевірку обгрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам; проводити перевірку правильності використання страхових коштів на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, а також у фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Працівниками Бердянської міської виконавчої дирекції Запорізького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності проводяться планові та позапланові перевірки повноти нарахування, своєчасності перерахування до Фонду страхових внесків (стосується внесків, які сплачувались до Фонду до 2011 р.), дотримання порядку використання та своєчасності і повноти повернення невикористаних страхових коштів у страхувальників міста Бердянськ та Бердянського району. Періодичність проведення планових перевірок визначається залежно від таких критеріїв, як наявність (відсутність) витрат, заборгованості по коштах Фонду станом на
1 січня 2011 року та в наступних звітних періодах у залежності від кількості працівни-ків.

Так, щороку проводяться перевірки страхувальників з чисельністю працівників 250 осіб і більше за наявності ви-трат по коштах Фонду. Не рідше одного разу на два роки проводяться перевірки страхувальників з чисельністю працівників від 25 до 249 осіб за наявності витрат по коштах Фонду; не рідше одного разу на три роки - з чисель-ністю менше 25 осіб за наявності витрат по коштах Фонду.

Посилено контроль за до-триманням порядку використання та своєчасності і пов-ноти повернення невикористаних страхових коштів страхувальниками; обґрунтова-ністю надання листків непрацездатності установами охорони здоров’я з метою запобігання зловживань при отриманні матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду.

— Анатолію Йосиповичу, які типові недоліки виявляють перевірки?

— В процесі здійснення контрольних заходів спеціалісти стикаються із випадками порушень, що містять ознаки зловживань з боку окремих страхувальників-роботодавців. Зокрема, при ви-платі допомоги по вагітності та пологах. Фондом також проводиться робота щодо запобігання надмірного використання коштів Фонду страхувальниками.

Матеріали проведених перевірок передаються до правоохоронних органів та Територіальної інспекції з питань праці.

Порушення, що виявлені при проведенні перевірок, ретельно аналізуються на семінарах, які постійно проводяться спеціалістами дирекції для страхувальників міста та району.

Консультації із складних питань можна отримати, так би мовити, в індивідуальному порядку. Наші телефони залишилися незмінними.

— Дякую за бесіду.

Олександр Стариков

 

ОтменитьДобавить комментарий

Реклама