головна » статті

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ДНІ НАУКИ. Наукова еліта БДПУ

30.05.2013

Ось і завершилися цьогорічні університетські Дні науки в межах Всеукраїнського наукового фестивалю. Кульмінаційним став 23-й  травневий день. Зранку в фойє головного корпусу урочисто відкрито галерею «Наукова еліта БДПУ», де розміщено портрети 23 науковців університету ¨C докторів наук  та професорів. Але, як зазначила на урочистій церемонії ректор БДПУ, професор Вікторія Зарва, галерею вже потрібно розширити, бо тільки за перші п’ять місяців цього року науковці  БДПУ захистили шість докторських дисертацій! Ректор побажала кожному студенту та викладачу наснаги для того, щоб і їх  портретні світлини якнайшвидше потрапили до галереї поряд з нинішніми корифеями університетської науки. Червону стрічку перед галереєю зі словами: «Щоб розширювалася!» перерізали ректор університету, професор Вікторія Зарва та один з ветеранів університету ¨C професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Володимир Котляр. 

Вікторія Ліпич,

кандидат філологічних наук, доцент

Одразу ж після урочистого відкриття портретної галереї у головній актовій залі БДПУ пройшло пленарне засідання науковців університету, де підбивалися підсумки минулорічних наукових доробків. Його відкрив проректор з наукової роботи, професор Ігор Богданов, надавши слово для привітання ректору, професору Вікторії Зарві. Вікторія Анатоліїв-на, привітавши всіх із другим професійним святом, побажавши кожному набиратися вміння примножувати науковий потенціал вишу,  запросила до слова міського голову Олексія Бакая. Мер Бердянська дякував університету, студенти якого роблять місто привабливим та молодим, а професорсько-викладацький колектив ¨C науковим центром Північного Приазов’я! Говорив також Олексій Анатолійович про вагомі плоди взаєм-ної співпраці, а згодом вручив почесні грамоти провідним ученим від облдержадміністрації та медалі «За вклад у розвиток міста» Вікторії Зарві, Світлані Хатунцевій, Світлані Журав-льовій, Ігорю Богданову, Валерію Кідалову, Володимиру Котляру та Ігорю Лиману.

 З привітанням до науковців БДПУ виступив почесний гість свята  ¨C Микола Шут, дійсний член Національної Академії педагогічних наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, який вручив нашим науковцям відзнаки НАПН України: Ларисі Казанцевій, Вікторії Константіновій, Віталію Межуєву.

     Зі звітом про наукові досягнення викладачів БДПУ виступив проректор з наукової роботи Ігор Богданов. У своїй доповіді він, зокрема, повідомив, що у 2012 році на 34 кафедрах університету навчальний процес забезпечували 326 викладачів, із них 24 доктори наук, професори, 169 кандидатів наук, доцентів. Для порівняння, у 2010 році в Бердянському державному педагогічному університеті працювали 275 викладачів, із них  21 доктор наук, професор, 157 кандидатів наук, доцентів; у 2011 році серед 311 науково-педагогічних працівників ¨C 24 доктори наук, професори,  163 кандидати наук, доценти.

У 2012 році захищені дві докторські (Вікторія Загороднова, Віталій Межуєв) та 23 кандидатські дисертації (Світлана Баханова, Ганна Табакова, Ольга Старокожко, Леонід Котенджи, Ольга Боговін, Надія  Щербакова, Олена Чернєга, Ірина Бардус, Юрій Єфименко, Тетяна Розумна, Ірина Макарова, Ганна Сизко, Ірина Школа, Світлана Кара, Ірина Смоліна, Ольга Коваленко, Ольга Бєляк, Лілія Павленко, Ганна Лопатіна, Марина Лепетченко, Ольга Лебідь, Алла Хатько, Ірина Шерстньова).

Цього року вже пройшло шість захистів докторських дисертацій (Ольга Новик, Раїса Христіанінова, Лариса Зайцева, Софія Філоненко, Ніна Анісімова, Олена Колінько) та вісім кандидатських (Анастасія Носко, Олександр Овсянніков, Світлана Сергієнко, Руслан Вербовий, Марина Кідалова, Оксана Каліберда, Оксана Червенко, Олена Третяк).

Якщо 2012 рік був рекордним щодо захисту кандидатських дисертацій (їх було захищено 23), то 2013 рік продуктивний щодо докторських ¨C їх уже шість. Такої кількості докторських захистів в історії університету ще не було.

У 2012 році присвоєно вчене звання професора двом викладачам: Вікторії Константіновій, Ірині Алексєєнко; доцента ¨C 17: Олександру Антоненку, Віталію Ачкану, Таїсії Захарченко, Роману Костромицькому, Андрію Морозу, Олені Горецькій, Ользі Матвєєвій, Ользі Онуфрієнко, Марині Мішечкіній, Наталії Кравченко, Віктору Чумаку, Людмилі Даннік, Вікторії Григор’євій, Олені Кривильовій, Оксані Дубровій, Михайлу Гриценку, Павлу Косенку.

У Бердянському державному педагогічному університеті успішно функціонують аспірантура та докторантура. В аспірантурі здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації з 17 спеціальностей семи наукових галузей. Зокрема, у минулому році відкрито аспірантуру зі спеціальності 08.00.03 ¨C економіка та управління національним господарством.

У 2012 році в докторантурі здійснювалась підготовка докторів наук з двох спеціальностей. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки у звітному році відкрито докторантуру зі спеціальності 10.01.05 ¨C порівняльне літературознавство.

У поточному році розширено перелік наукових спеціальностей, отримавши дозвіл готувати докторантів зі спеціальності 13.00.02 ¨C теорія та методика навчання (фізика). Це вже третя спеціальність у докторантурі БДПУ.

В аспірантурі БДПУ нав-чається 63 аспіранти, із них денної форми навчання ¨C 36, заочної ¨C 27, у докторантурі ¨C два докторанти. Першими в історії університету докторантами нашого вишу стали доценти Ольга Гуренко та Наталя Панова. В аспірантурах інших вишів України навчаються 14 науковців, у докторантурі ¨C дев’ять викладачів.

Згідно з постановою президії ВАК України в університеті створена й ус-
пішно функціо-
нує спеціалізована вчена рада
К 18.092.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02 «теорія та методика навчання (фізика)», 13.00.04 «теорія і методика професійної освіти». Упродовж звітного року в спеціалізованій вченій раді захищені шість кандидатських дисертацій, усі здобувачі вже отримали дипломи кандидатів наук. Це Ірина Бардус, Юрій Єфименко, Тетяна Розумна, Алла Хатько, Ольга Лебідь, Ірина Шерстньова. Користуючись нагодою, Ігор Богданов ще раз подякував заступнику голови ради, професору Людмилі Коваль, керівникові семінару при спецраді, професору Наталі Сосницькій, вченому секретареві ради, доценту Вікторії Жигірь, членам ради: професорам Костянтину Баханову, Людмилі Чулковій, доцентам Ользі Гуренко, Олені Кривильовій, Олександру Школі за плідну роботу в складі нашої спеціалізованої вченої ради. Окремо хочу подякувати запрошеним з інших вишів науковцям академіку НАПН України Миколі Шуту, професорам Анатолію Касперському, Людмилі Благодаренко, Володимиру Стешенку.

У Бердянському державному педагогічному університеті за рахунок видатків державного бюджету виконуються два фундаментальні дослідження та одне прикладне. Це фундаментальне дослідження “Компаративні студії в літературо-знавстві: імагологічний аспект” (керівник ¨C д.філол.н., проф. Ольга Харлан). Друге дослідження ¨C “Оптоелектронні прилади на основі нанопоруватих сполук А3В5” (керівник ¨C проф. Валерій Кідалов), на базі якого створено низку інноваційних проектів, зокрема проект “Використання нанопоруватих сполук А3В5 для виробництва світлодіодів та сонячних фото-електричних систем”, який посів друге місце в Конкурсі новітніх енерго-ефективних та енергозберігаючих технологій і обладнання, організованому Торгово-промисловою палатою України в м. Запоріжжі,  отримав премію в розмірі 7000 гривень.

Результати держбюджетного прикладного дослідження “Фізико-технологічні засади отримання поруватих сполук А3В5” та приладових структур на їх основі” (керівник ¨C професор Валерій Кідалов) полягають у тому, що на базі БДПУ створено можливість виробництва поруватих сполук А3В5.

На базі університету впродовж року проведено дев’ять  конференцій та науково-практичних семінарів всеукраїнського та міжнародного рівнів.

У 2012 році викладачі університету опублікували: монографій ¨C 43, підручників ¨C 5, нав-чальних посібників ¨C 59 (із них 18 з грифом МОН України), методичних розробок ¨C 114, статей і тез ¨C 1224, у тому числі за кордоном ¨C 148, в НМБ «Scopus» ¨C 5.

У БДПУ видаються фахові збірники: “Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)”; Збірник “Актуальні проблеми сло-в’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство”; Міжвузівський збірник наукових статей “Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство”.

З жовтня 2011 року стипендіатами Кабінету Міністрів України є молоді вчені університету Віталій Ачкан, Яна Сичікова та Віталій Осипов.

У звітному році студентами БДПУ опубліковано 941 наукову роботу. Три студенти БДПУ у 2012 році стали призерами II етапу Всеукраїнських сту-дентських олімпіад.

За результатами ІІ туру та підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук п’ять студентів університету посіли призові місця.

У квітні 2012 року на базі БДПУ проходив II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Болгарська мова та література». Цього року університет завершив трирічний цикл як базовий навчальний заклад з цієї олімпіади й має переможця і призера.

За традицією було визначено рейтинги наукової діяльності інститутів, кафедр, особисті рейтинги науковців.

Серед підрозділів перша трійка є такою: соціально-гуманітарний факультет (декан професор Ірина Алексєєнко);  ІФСК (директор професор Ольга Харлан);  факультет освітніх інженерно-педагогічних технологій (декан доцент Віталій Хоменко). Серед кафедр перші місця посіли:  історії України (завідувач ¨C професор Ігор Лиман);  філологічних дисциплін (завідувач ¨C доцент Марія Греб) та  педагогіки вищої школи (завідувач ¨C професор Василь Крижко).  Лідери серед викладачів, які мають високий особистий рейтинг, ¨C Вікторія Константінова, Ігор Лиман та Костянтин Баханов.

За особисті видатні досягнення в науковій сфері державну нагороду ¨C почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» ¨C нещодавно присвоєно професору Валерію Кідалову. Це вже четверта державна нагорода наших колег упродовж року. Пишаємося Валентиною Папановою та Людмилою Чулковою, яким присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» та Сергієм Кушнірюком, який за видатні спортивні досягнення удостоєний почесного звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту».

Цьогорічні Дні науки ще раз підтвердили очевидний факт ¨C БДПУ є лідером вищої освіти в регіоні, науковий, технічний і творчий потенціал якого дозволяє впевнено дивитись у майбутнє всім, хто обирає зараз своє майбутнє.   

 

На фото: ректор університету Вікторія Зарва та міський голова Олексій Бакай під час пленарного за-сідання університетських Днів науки.

Проректор з науково-педагогічної роботи Ігор Рогозін вручає грамоту старшому викладачеві кафедри соціальних комунікацій Руслану Вербовому.

Олексій Бакай вручає нагороду професору Валерію Кідалову.

LutherPep 16 июл 2017 в 21:40 # Ответить
We sell the sale of iPhones 7
We sell the sale of iPhones 7 directly from Apple warehouses unofficially for 30% of the market value. Always available and in large quantities:
1. New Apple iPhone 7 Plus 256 GB (Jet Black) (FACTORY UNLOCKED) International Version no warrants - $ 303
2. New Apple iPhone 7 Plus 256GB Factory Unlocked CDMA / GSM Smartphone - Black (Certified Refurbished) - $ 307
3. New Apple iPhone 7 PLUS (5.5-inch) A1661 128GB Unlocked Smartphone for GSM + CDMA Carriers - Rose Gold - $ 303
We work all over the world and only on an advance payment, we accept only bitcoin. Attention!!! We do not work with Russia and the CIS countries. When ordering from 10 pcs. The price is 20% of the market value. We have a priority in wholesale customers. If you do not trust us, or you do not like something, you pass by, we will not respond to stupid reports. To receive the details for payment, please write to the e-mail: apple@apple-cheap-iphone.xyz

ОтменитьДобавить комментарий

Реклама