головна » статті

Нова програма житлових субсидій

31.05.2018

Постановою КМУ від 27 квітня 2018 р. № 329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022» встановлено, що з 1 травня 2018 р. призначення житлової субсидії здійснюється лише після подання нових заяви і декларації, якщо у складі домогосподарства є: особи, які відповідають вимогам, визначеним в абзацах другому — четвертому підпункту 3 пункту 6 Положення про порядок призначення житлових субсидій; внутрішньо переміщені особи; особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства; особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків); особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають. Постанова набирає чинності з 1 травня 2018 року.

 

Даною постановою скасовано постанову КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1022 “Про затвердження Порядку визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню”, яка регулювала граничний розмір витрат на управління багатоквартирним будинком, у межах якого надаються житлові субсидії.

Тепер відповідні положення включено до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”. При цьому змінено формулу розрахунку: відтепер граничний розмір “прив’язаний” до розміру прожиткового мінімуму, а не до розміру мінімальної заробітної плати. Обчислений за новою формулою граничний розмір (мовою постанови - “соціальний норматив витрат на управління багатоквартирним будинком”) нині складає 5,22 грн. з 1 м кв. на місяць (проти 7,62 грн. за постановою №1022). Отже, питання розміру відшкодування пільг на оплату витрат з управління багатоквартирним будинком є врегульованим: і для пільг, і для житлових субсидій застосовується вищезгаданий соціальний норматив 5,22 грн.

Важливо, що новий со-ціальний норматив застосовується в однаковому розмірі і в разі, якщо управління будинком здійснює ОСББ, і в разі, якщо управ-ління здійснює управитель (раніше, нагадаємо, постанова №1022 передбачала для управителів більший граничний розмір витрат). Принаймні, в цьому питанні до співвласників усіх багато-квартирних будинків тепер застосовується єдиний підхід.

Мета нової програми житлових субсидій

Міністерство соціальної політики ініціювало більш справедливий підхід до призначення субсидій. В результаті застосування нових правил призначення субсидій жоден з тих, хто потребує допомоги, не постраждає. Зміни направлені на те, щоб всі ті, хто справді потребує субсидії, її отримали.

Нові правила призначення житлових субсидій не торкаються малозабезпечених людей, пенсіонерів чи офі-ційно зареєстрованих безробітних. Натомість, скоротиться кількість тих, хто звертається за субсидіями, маючи насправді доходи достатні для того, щоб самостійно сплачувати за комунальні послуги. 

Період призначення субсидії: двічі на рік – у травні і жовтні

- на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня,

 - на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.

 Відтепер громадяни, яким призначено  житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу

Як і раніше, для більшості субсидіантів субсидії перепризначатимуть автоматично, з урахуванням доходів за попередні два квартали. Далі діятиме можливість призначення субсидій через рішення комісій у тих випадках, коли домогосподарство формально не підпадає під відповідні критерії, але реально потребує державної допомоги. Рішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Житлову субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли у особи відсутні доходи або доходи менші від МНД, і така особа перебувала за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

За рішенням комісії житлова субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору найму (оренди) житла (далі — орендарі), індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги, без укладеного договору найму (оренди) житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами.

Заява про призначення субсидії є приводом для обстеження матеріально-побутових умов, а сам акт про обстеження-підставою для призначення субсидії.

Кому з громадян  потрібно звернутися  до органів соцзахисту  за переоформленням субсидії:

 - Орендарям житла.

 - Внутрішньо переміщеним особам.

 - Тим сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб.

 - Тим сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати.

 - Тим сім’ям, в яких відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року.

 - Тим сім’ям, які станом на травень 2018 року матимуть понад двомісячну заборгованість за житлово-комунальні послуги і не погасять її до червня 2018-го. 

Які ж найбільш суттєві зміни у порядку  надання субсидій?

Встановлено, що у складі домогосподарства при визначенні права на субсидію та обчисленні доходів при розрахунку субсидії враховуються також члени сім’ї особи із складу домогосподарства (д/г). Тобто якщо чоловік/дружина особи із складу домогосподарства зареєстровані за іншою адресою, їхнє майно (транспортні засоби) та доходи також враховуються при призначенні субсидії. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.

 Визначено, кому не призначається субсидія:

 - якщо загальна площа квартири перевищує 120 кв.м, а житлового будинку - 200 кв.м;

 - якщо будь-хто із складу д/г або член сім’ї особи із складу д/г має у своєму володінні транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопедів);

 - у складі д/г або у складі сім’ї члена д/г є особи, що досягли 18-річного віку, і у них відсутні доходи, або середньомісячний сукупний доход менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, або вони не сплатили ЄСВ у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи;

 - будь-хто зі складу д/г або член сім’ї особи із складу д/г протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив купівлю або оплатив послуги на суму, яка перевищує 50 тис. гривень; 

 - органом соціального захисту отримано інформацію про наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати ЖКП, витрат на УББ, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів (НМД) громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії (340 грн);

 - органом соціального захисту отримано інформацію про наявність у д/г, що одержувало житлову субсидію у попередньому сезоні, простроченої понад два місяці заборгованості з оплати обов’язкової частки платежу загальна сума якої перевищує 20 НМД громадян на день призначення житлової субсидії на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон (340 грн). 

Житлові субсидії  непрацездатним  непрацюючим особам, які проживають самі, можуть призначатися

за рішеннями комісії на норму, яка перевищує встановлену законодавством соціальну норму житла. Комісія має право призначити житлову субсидію на загальну площу житла з урахуванням понаднормової площі, яка не може перевищувати більш як на 30 відсотків со-ціальну норму житла, розраховану для домогосподарства. 

Визначено, хто належить до непрацездатних непрацюючих осіб, а саме:

 - особи, які не досягли повноліття;

 - громадяни, які отримують пенсію за віком або по інвалідності;

 - громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю;

 - громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. 

Для розрахунку  житлової субсидії  враховуються доходи:

- членів домогосподарства та членів сім’ї осіб із складу домогосподарства, які досягли 14-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються такі доходи;

 - для пенсіонерів враховується розмір пенсії за останній місяць періоду врахування доходів,

- для осіб, у яких відсутні доходи або доходи менші від мінімальної заробітної плати у разі призначення субсидії рішенням комісії запроваджено диференціацію залежно від статусу і доходи враховуються у розмірі від половини прожиткового мінімуму (для військовослужбовців строкової служби) до трьох прожиткових міні- мумів;

- для фізичних осіб — підприємців, платників єдиного податку 1-3 групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується доход у розмірі 1-3 мінімальних заробітних плат відповідно.

Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.

Також Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 зменшено нормативи користування послугами  для потреб опалення:

- у разі використання природного газу з 5,0 до 4,5 куб. метра природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період,

 - у разі використання електричної енергії з 51 до 30 кВт·г на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період;

- переглянуто коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення.

Приклади розрахунку доходів сім’ї  для призначення субсидії

1. Субсидію не призначатимуть, якщо у власності сім’ї є автомобіль, якому менше 5 років, крім мопеда та авто, наданого органом соціального захисту населення. До останнього часу така покупка не була критерієм для призначення чи скасування субсидії. Тепер треба внести це в декларацію і подати до органів со-ціального захисту нову заяву.

2. Доходи від оренди майна, зокрема, від здачі в оренду квартири, необхідно буде вказувати у деклараціях про доходи — у графі «інші доходи».

3. Субсидія не діятиме, якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку  — 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Власники такої житлової площі будуть оплачувати послуги у повному обсязі.

4. Особам працездатного віку, які претендують на субсидію, але не реєструються як безробітні, оскільки працюють без оформлення в Україні або за кордоном, органи соцзахисту автоматично рахуватимуть доход три прожиткові мінімуми – 5286 гривень. Тим, хто є дійсно безробітним, необхідно буде стати на облік до центру зайнятості.  

 Важливо! Вже в наступному опалювальному сезоні субсидії будуть видаватися живими грошима, а це означає, що їх отримувачі можуть залишати собі зекономлені в результаті ощадливого споживання кошти. Таким чином монетизація стане додатковим стимулом для енерго-ефективності.

Під монетизацію підпадають зекономлені домогосподарствами 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу. У грошовому еквіваленті це майже 700 гривень.  Субсидіантам необхідно до 1 вересня подати заяву у місцеве управління соцзахисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність. 

Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення.

Обрати спосіб отримання коштів необхідно самостійно.

Важливо! Відтепер об’єднані територіальні громади мають право приймати від громадян документи для оформлення субсидії для передачі їх органам соцзахисту населення, що спрощує процедуру отримання субсидій.

Важливо! Уряд також проведе преміювання домогосподарств за економію ресурсів за підсумками опалювального сезону, що завершився.

Важливо! Переселенці зможуть оформити субсидію без договору оренди житла на підставі заяви та декларації, з вказанням складу домогосподарства.

Для отримання юридичних консультацій з будь-яких питань, захисту порушених прав звертайтеся до фахівців установ системи БПД:

- Бердянський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги – м. Бердянськ, вул. Свободи, 115/Богуславського, буд. 8, 1-й поверх (будівля санепідемстанції), тел. (06153) 4-89-42, скайп: berdyansk_center, ел.адреса: berdyansk. zaporizhya@legalaid.zp.ua Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-800-213103.

 Валентина Матвєєва, заступник директора Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної  правової допомоги 

ОтменитьДобавить комментарий

Реклама