головна » статті

Новий порядок оздоровлення чорнобильців

05.01.2017

З 2017 року діятиме новий порядок оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

З 1 січня 2017 року набирає чинності  Порядок надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854.

Прийнятим Порядком ви-значено новий механізм оплати послуг із санаторно-курортного лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Безоплатне забезпечення путівками проводитиметься шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку.

Облік громадян, віднесених до 1 категорії, та дітей з інва-лідністю, які мають право на забезпечення путівками шляхом надання грошової допомоги, здійснює управління праці та соціального  захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради (далі управління).

Потреба в санаторно-курортному лікуванні визначається на підставі заяви, медичної форми 070/о, копій паспорта, посвідчення про права на пільгу. Дані документи необхідно надавати до 15 жовтня поточного року до управління  для взяття на облік для забезпечення путівкою у наступному році.

Порядком передбачено укладання трьохсторонньої угоди між санаторно-курортним закладом, постраждалою особою та управлінням соціального захисту населення. При цьому постраждала особа має право вільного вибору санаторно-курортного закладу та за бажанням здійснювати доплату за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі.

Громадяни, віднесені до категорії 1, та діти з інвалідністю забезпечуються путівками шляхом надання грошової допомоги відповідно до медичних показань у порядку черговості в межах бюджетних призначень.

За бажанням громадянина, у разі відмови від отримання санаторно-ку-рортного лікування, виплачується грошова компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні, що встановлюється Кабінетом Міністрів України щороку. Однак зазначена норма набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Інформація про зміни, які торкнулись громадян, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

Законом України від 21.04.2016 року “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї” внесені зміни до статті 48 Закону України “ Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі Закон)”.

Кабінет Міністрів України постановою від 26.10.2016 №760 затвердив Порядок виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким громадянам, який регулює питання здійснення виплати, передбачених статтею 48 Закону, а саме:

1. Виплата одноразової компенсації за шкоду, запо-діяну здоров’ю.

2. Одноразова компенсація у зв’язку з втратою годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильської катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт.

3. Щорічна допомога на оздоровлення.

Розміри щорічної допомоги встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005р. №562 “Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.  Одноразова компенсація виплачується у розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 285 “Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

Виплата одноразової компенсації здійснюється за єдиною заявою, поданою  до управління протягом шести місяців з дати встановлення інвалідності або смерті годувальника.

Для більш детальної інформації  просимо звертатись до управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради (вул. Захисників України,  27/34,  тел. 3-61-64).

 

ОтменитьДобавить комментарий

Реклама